Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 21-05-2019 gepubliceerd door Waterschap Rijn en IJssel. De publicatie is van het type Beschikkingen | afhandeling en heeft als identifier "wsb-2019-5693".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Beschikkingen | afhandeling
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Waterschap Rijn en IJssel
Geo informatie (coördinaten) 249339 442372
Identifier wsb-2019-5693
Jaargang 2019
Onderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Organisatietype waterschap
Postcode en huisnummer 7115
Publicatiedatum 2019-05-21
Publicatienaam Waterschapsblad
Publicatienummer 5693
Publicerende organisatie Waterschap Rijn en IJssel
Straatnaam Stemerdinkweg
Taal nl
Titel Verleende watervergunning, voor het aanleggen en hebben van een duiker in de Afwatering van Plantenkamp
Uitgever Waterschap Rijn en IJssel
Woonplaats Winterswijk