Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 06-05-2019 gepubliceerd door Waterschap Brabantse Delta. De publicatie is van het type Beschikkingen | afhandeling en heeft als identifier "wsb-2019-5016".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Coördinaten 94104 397524
Documentsoort Beschikkingen | afhandeling
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Waterschap Brabantse Delta
Externe bijlage Besluit 23988|exb-2019-22311
Identifier wsb-2019-5016
Jaargang 2019
Onderwerp Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
Organisatietype waterschap
Postcode en huisnummer 4735
Publicatiedatum 2019-05-06
Publicatienaam Waterschapsblad
Publicatienummer 5016
Publicerende organisatie Waterschap Brabantse Delta
Straatnaam Kapelverestraat
Taal nl
Titel Watervergunning voor waterhuishoudkundige werkzaamheden ter hoogte van Kapelverestraat 16 te Zegge.
Uitgever Waterschap Brabantse Delta
Woonplaats Zegge