Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 02-04-2019 gepubliceerd door Waterschap Rijn en IJssel. De publicatie is van het type Overige overheidsinformatie en heeft als identifier "wsb-2019-3601".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Overige overheidsinformatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Waterschap Rijn en IJssel
Externe bijlage Ontwerpbegroting 2020|exb-2019-16569
Geo informatie (waterschap) Waterschap Rijn en IJssel
Identifier wsb-2019-3601
Jaargang 2019
Onderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Organisatietype waterschap
Publicatiedatum 2019-04-02
Publicatienaam Waterschapsblad
Publicatienummer 3601
Publicerende organisatie Waterschap Rijn en IJssel
Taal nl
Titel Kennisgeving Ontwerpbegroting 2020 Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus – Tricijn (GBLT)
Uitgever Waterschap Rijn en IJssel