Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 29-03-2019 gepubliceerd door Waterschap Scheldestromen. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "wsb-2019-3489".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR622852_1
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Verordeningen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Waterschap Scheldestromen
Geo informatie (waterschap) Waterschap Scheldestromen
Grondslag artikel 113 van de Waterschapswet;1.0:c:BWBR0005108&artikel=113&g=2018-07-01
Grondslag artikel 115, eerste lid, van de Waterschapswet;1.0:c:BWBR0005108&artikel=115&lid=1&g=2018-07-01
Identifier wsb-2019-3489
Jaargang 2019
Onderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Onderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Organisatietype waterschap
Publicatiedatum 2019-03-29
Publicatienaam Waterschapsblad
Publicatienummer 3489
Publicerende organisatie Waterschap Scheldestromen
Referentienummer 2019003023
Startdatum 2019-03-30
Taal nl
Titel Retributieverordening Scheldestromen zoetwatervoorziening Tholen en Sint Philipsland
Uitgever Waterschap Scheldestromen