Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 27-12-2019 gepubliceerd door Waterschap Noorderzijlvest. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "wsb-2019-13554".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Beleidsonderwerp Economie | Organisatie en beleid
Beleidsonderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Beleidsonderwerp Landbouw | Organisatie en beleid
Beleidsonderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Beleidsonderwerp Recht | Burgerlijk recht
Beleidsonderwerp Recht | Organisatie en beleid
Bijlage Verordening watersysteemheffing Noorderzijlvest|exb-2019-62818
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Einddatum 2020-12-31
Eindverantwoordelijke Waterschap Noorderzijlvest
Geo informatie (waterschap) Waterschap Noorderzijlvest
Grondslag artikel 110 van de Waterschapswet]|[1.0:c:BWBR0005108&artikel=110&g=2018-07-01
Grondslag artikel 113 van de Waterschapswet]|[1.0:c:BWBR0005108&artikel=113&g=2018-07-01
Grondslag artikel 116 van de Waterschapswet]|[1.0:c:BWBR0005108&artikel=116&g=2018-07-01
Grondslag artikel 117 van de Waterschapswet]|[1.0:c:BWBR0005108&artikel=117&g=2018-07-01
Jaargang 2019
Maker Waterschap Noorderzijlvest
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl//MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/2.0/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype waterschap
Publicatieblad Waterschapsblad
Publicatiedatum 2019-12-27
Regeling CVDR634766_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Verordeningen
Samenvatting Verordening watersysteemheffing Noorderzijlvest 2020
Startdatum 2020-01-01
Taal nl
Titel Verordening op de watersysteemheffing Noorderzijlvest 2020.
Uitgever Waterschap Noorderzijlvest
Verwijzing wsb-2019-13554
Volgnummer 13554