Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 29-11-2019 gepubliceerd door Waterschap Drents Overijsselse Delta. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "wsb-2019-12557".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Citeertitel Verordening zuiveringsheffing Waterschap Drents Overijsselse Delta 2020
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Waterschap Drents Overijsselse Delta
Geo informatie (waterschap) Waterschap Drents Overijsselse Delta
Grondslag artikel 110 van de Waterschapswet]|[1.0:c:BWBR0005108&artikel=110&g=2018-07-01
Grondslag artikel 113 van de Waterschapswet]|[1.0:c:BWBR0005108&artikel=113&g=2018-07-01
Jaargang 2019
Maker Waterschap Drents Overijsselse Delta
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl//MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/1.7/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype waterschap
Publicatieblad Waterschapsblad
Publicatiedatum 2019-11-29
Regeling CVDR629958_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Verordeningen
Startdatum 2019-11-30
Taal nl
Titel Verordening van het algemeen bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta houdende regels omtrent de zuiveringsheffing (Verordening zuiveringsheffing Waterschap Drents Overijsselse Delta 2020)
Uitgever Waterschap Drents Overijsselse Delta
Verwijzing wsb-2019-12557
Volgnummer 12557