Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 29-11-2019 gepubliceerd door Waterschap Rijn en IJssel. De publicatie is van het type Overige besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "wsb-2019-12552".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Citeertitel Besluit mandaat, volmacht en machtiging Waterschap Rijn en IJssel 2019
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Waterschap Rijn en IJssel
Geo informatie (waterschap) Waterschap Rijn en IJssel
Grondslag afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:c:BWBR0005537&afdeling=10.1.1&g=2019-11-14
Grondslag boek 3 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek]|[1.0:c:BWBR0005291&boek=3&g=2019-01-01
Grondslag artikel 95 van de Waterschapswet]|[1.0:c:BWBR0005108&artikel=95&g=2018-07-01
Grondslag https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Waterschap%20Rijn%20en%20IJssel/CVDR402441/CVDR402441_1.html
Jaargang 2019
Maker Waterschap Rijn en IJssel
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl//MasterConfiguraties/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB/1.7/xml/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB.xml
Organisatietype waterschap
Publicatieblad Waterschapsblad
Publicatiedatum 2019-11-29
Regeling CVDR629955_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Overige besluiten van algemene strekking
Startdatum 2019-11-30
Taal nl
Titel Besluit van het college van dijkgraaf en heemraden en de dijkgraaf van Waterschap Rijn en IJssel houdende regels omtrent mandaat, volmacht en machtiging (Besluit mandaat, volmacht en machtiging Waterschap Rijn en IJssel 2019)
Uitgever Waterschap Rijn en IJssel
Verwijzing wsb-2019-12552
Volgnummer 12552