Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 13-11-2019 gepubliceerd door Waterschap Rijn en IJssel. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "wsb-2019-11959".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Economie | Organisatie en beleid
Beleidsonderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Citeertitel Verordening verontreinigingsheffing waterschap Rijn en IJssel 2020
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Waterschap Rijn en IJssel
Geo informatie (waterschap) Waterschap Rijn en IJssel
Grondslag artikel 110 van de Waterschapswet]|[1.0:c:BWBR0005108&artikel=110&g=2018-07-01
Grondslag artikel 113 van de Waterschapswet]|[1.0:c:BWBR0005108&artikel=113&g=2018-07-01
Grondslag artikel 7.2, tweede lid, van de Waterwet]|[1.0:c:BWBR0025458&artikel=7.2&lid=2&g=2018-07-01
Jaargang 2019
Maker Waterschap Rijn en IJssel
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl//MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/1.7/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype waterschap
Publicatieblad Waterschapsblad
Publicatiedatum 2019-11-13
Regeling CVDR628970_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Verordeningen
Startdatum 2019-11-21
Taal nl
Titel Verordening van het algemeen bestuur van het waterschap Rijn en IJssel houdende regels omtrent de verontreinigingsheffing (Verordening verontreinigingsheffing waterschap Rijn en IJssel 2020)
Uitgever Waterschap Rijn en IJssel
Verwijzing wsb-2019-11959
Volgnummer 11959