Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 07-11-2019 gepubliceerd door Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. De publicatie is van het type Overige besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "wsb-2019-11832".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Citeertitel Aanwijzingsbesluit belastingplichtigen waterschapsbelastingen 2019
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
Geo informatie (waterschap) Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
Grondslag hoofdstuk XVI van de Waterschapswet]|[1.0:c:BWBR0005108&hoofdstuk=XVI&g=2018-07-01
Grondslag hoofdstuk XVII van de Waterschapswet]|[1.0:c:BWBR0005108&hoofdstuk=XVII&g=2018-07-01
Grondslag hoofdstuk XVIIb van de Waterschapswet]|[1.0:c:BWBR0005108&hoofdstuk=XVIIb&g=2018-07-01
Grondslag hoofdstuk XVIII van de Waterschapswet]|[1.0:c:BWBR0005108&hoofdstuk=XVIII&g=2018-07-01
Grondslag hoofdstuk 7 van de Waterwet]|[1.0:c:BWBR0025458&hoofdstuk=7&g=2018-07-01
Grondslag https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Waterschap%20Amstel,%20Gooi%20en%20Vecht/CVDR615501/CVDR615501_1.html
Grondslag https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Waterschap%20Amstel,%20Gooi%20en%20Vecht/CVDR615527/CVDR615527_1.html
Grondslag https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Waterschap%20Amstel,%20Gooi%20en%20Vecht/CVDR615497/CVDR615497_1.html
Jaargang 2019
Maker Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl//MasterConfiguraties/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB/1.7/xml/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB.xml
Organisatietype waterschap
Publicatieblad Waterschapsblad
Publicatiedatum 2019-11-07
Regeling CVDR628795_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Overige besluiten van algemene strekking
Startdatum 2019-11-08
Taal nl
Titel Besluit van de ambtenaar belast met de heffing van waterschapsbelastingen van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht houdende regels omtrent belastingplichtigen waterschapsbelastingen (Aanwijzingsbesluit belastingplichtigen waterschapsbelastingen 2019)
Uitgever Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
Verwijzing wsb-2019-11832
Volgnummer 11832