Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 29-10-2019 gepubliceerd door Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "wsb-2019-11470".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Citeertitel Beleidsregels berekening vervuilingswaarde vanuit IBA-systemen geloosd afvalwater van huishoudelijke aard 2017
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
Geo informatie (waterschap) Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
Grondslag artikel 7.5, vijfde lid, van de Waterwet]|[1.0:c:BWBR0025458&artikel=7.5&lid=5&g=2018-07-01
Jaargang 2019
Maker Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl//MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/1.6/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype waterschap
Publicatieblad Waterschapsblad
Publicatiedatum 2019-10-29
Referentienummer AH 16/07
Regeling CVDR628548_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Verordeningen
Startdatum 2017-01-01
Taal nl
Titel Beleidsregels berekening vervuilingswaarde vanuit IBA-systemen geloosd afvalwater van huishoudelijke aard 2017
Uitgever Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
Verwijzing wsb-2019-11470
Volgnummer 11470