Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 30-08-2018 gepubliceerd door Waterschap Rijn en IJssel. De publicatie is van het type Beschikkingen | afhandeling en heeft als identifier "wsb-2018-8669".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Beschikkingen | afhandeling
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Waterschap Rijn en IJssel
Geo informatie (coördinaten) 217275 463496
Identifier wsb-2018-8669
Jaargang 2018
Onderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Organisatietype waterschap
Postcode en huisnummer 7218LA
Publicatiedatum 2018-08-30
Publicatienaam Waterschapsblad
Publicatienummer 8669
Publicerende organisatie Waterschap Rijn en IJssel
Straatnaam De hof
Taal nl
Titel Verleende watervergunning, voor het onttrekken van oppervlaktewater uit watergang Berkel te Gorssel
Uitgever Waterschap Rijn en IJssel
Woonplaats Almen