Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 15-08-2018 gepubliceerd door Waterschap Rijn en IJssel. De publicatie is van het type Beschikkingen | afhandeling en heeft als identifier "wsb-2018-8131".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Beschikkingen | afhandeling
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Waterschap Rijn en IJssel
Geo informatie (coördinaten) 197613 441600
Identifier wsb-2018-8131
Jaargang 2018
Onderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Organisatietype waterschap
Postcode en huisnummer 6921
Publicatiedatum 2018-08-15
Publicatienaam Waterschapsblad
Publicatienummer 8131
Publicerende organisatie Waterschap Rijn en IJssel
Straatnaam Typograaf
Taal nl
Titel Verleende watervergunning, voor het plaatsen van een uitstroomvoorziening aan de Typograaf in Duiven
Uitgever Waterschap Rijn en IJssel
Woonplaats Duiven