Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 05-01-2018 gepubliceerd door Waterschap Rijn en IJssel. De publicatie is van het type Beschikkingen | afhandeling en heeft als identifier "wsb-2018-45".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Beschikkingen | afhandeling
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Waterschap Rijn en IJssel
Geo informatie (coördinaten) 246762 442472
Geo informatie (coördinaten) 249339 442372
Identifier wsb-2018-45
Jaargang 2018
Onderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Organisatietype waterschap
Postcode en huisnummer 7101
Postcode en huisnummer 7115
Publicatiedatum 2018-01-05
Publicatienaam Waterschapsblad
Publicatienummer 45
Publicerende organisatie Waterschap Rijn en IJssel
Straatnaam Wooldseweg
Straatnaam Stemerdinkweg
Taal nl
Titel Verleende watervergunning, voor het onttrekken van oppervlaktewater uit watergang Boven Slinge te Winterswijk
Uitgever Waterschap Rijn en IJssel
Woonplaats Winterswijk