Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 01-05-2018 gepubliceerd door Waterschap Drents Overijsselse Delta. De publicatie is van het type Overige besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "wsb-2018-4059".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR609782_1
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Overige besluiten van algemene strekking
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Waterschap Drents Overijsselse Delta
Grondslag Onbekend;
Identifier wsb-2018-4059
Jaargang 2018
Onderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Organisatietype waterschap
Publicatiedatum 2018-05-01
Publicatienaam Waterschapsblad
Publicatienummer 4059
Publicerende organisatie Waterschap Drents Overijsselse Delta
Referentienummer Z/18/017598-79212
Startdatum 2018-05-02
Taal nl
Titel Privacyverklaring Waterschap Drents Overijsselse Delta
Uitgever Waterschap Drents Overijsselse Delta
Waterschapsnaam Waterschap Drents Overijsselse Delta