Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 24-04-2018 gepubliceerd door Waterschap Drents Overijsselse Delta. De publicatie is van het type Overige besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "wsb-2018-3813".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR609666_1
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Overige besluiten van algemene strekking
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Waterschap Drents Overijsselse Delta
Grondslag Onbekend;
Identifier wsb-2018-3813
Jaargang 2018
Onderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Organisatietype waterschap
Publicatiedatum 2018-04-24
Publicatienaam Waterschapsblad
Publicatienummer 3813
Publicerende organisatie Waterschap Drents Overijsselse Delta
Startdatum 2018-04-25
Taal nl
Titel Besluit van het Algemeen Bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta houdende het Inkoop-en Aanbestedingsbeleid Waterschap Drents Overijsselse Delta 2017
Uitgever Waterschap Drents Overijsselse Delta
Waterschapsnaam Waterschap Drents Overijsselse Delta