Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 11-01-2018 gepubliceerd door Waterschap Drents Overijsselse Delta. De publicatie is van het type Beleidsregels en heeft als identifier "wsb-2018-253".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Alternatieve titel Subsidieregeling Klimaat Actief!
Betreft regeling CVDR607235_1
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Beleidsregels
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Waterschap Drents Overijsselse Delta
Grondslag ;http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Waterschap%20Drents%20Overijsselse%20Delta/CVDR392500/CVDR392500_2.html
Identifier wsb-2018-253
Jaargang 2018
Onderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Organisatietype waterschap
Publicatiedatum 2018-01-11
Publicatienaam Waterschapsblad
Publicatienummer 253
Publicerende organisatie Waterschap Drents Overijsselse Delta
Startdatum 2018-01-12
Taal nl
Titel Beleidsregel van het dagelijks bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta houdende regels omtrent subsidie klimaat Subsidieregeling Klimaat Actief!
Uitgever Waterschap Drents Overijsselse Delta
Waterschapsnaam Waterschap Drents Overijsselse Delta