Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 20-12-2018 gepubliceerd door Waterschap Rijn en IJssel. De publicatie is van het type Beschikkingen | afhandeling en heeft als identifier "wsb-2018-12556".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Beschikkingen | afhandeling
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Waterschap Rijn en IJssel
Geo informatie (coördinaten) 196690 437181
Identifier wsb-2018-12556
Jaargang 2018
Onderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Organisatietype waterschap
Postcode en huisnummer 6924AP 31
Publicatiedatum 2018-12-20
Publicatienaam Waterschapsblad
Publicatienummer 12556
Publicerende organisatie Waterschap Rijn en IJssel
Straatnaam Lijkweg
Taal nl
Titel Verleende watervergunning, voor het plaatsen van 1 picknickset in de kernzone van een primaire waterkering
Uitgever Waterschap Rijn en IJssel
Woonplaats Loo Gld