Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 19-11-2018 gepubliceerd door Waterschap Noorderzijlvest. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "wsb-2018-11370".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR614311_1
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Verordeningen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Waterschap Noorderzijlvest
Geo informatie (waterschap) Waterschap Noorderzijlvest
Grondslag artikel 122 van de Waterschapswet;1.0:c:BWBR0005108&artikel=122&g=2018-07-01
Grondslag artikel 120 van de Waterschapswet;1.0:c:BWBR0005108&artikel=120&g=2018-07-01
Grondslag ;http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Historie/Groningen/245823/CVDR245823_2.html
Identifier wsb-2018-11370
Jaargang 2018
Onderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Onderwerp Recht | Organisatie en beleid
Onderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Organisatietype waterschap
Publicatiedatum 2018-11-19
Publicatienaam Waterschapsblad
Publicatienummer 11370
Publicerende organisatie Waterschap Noorderzijlvest
Startdatum 2018-11-20
Taal nl
Titel Kostentoedelingsverordening watersysteembeheer Waterschap Noorderzijlvest 2019
Uitgever Waterschap Noorderzijlvest