Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 30-10-2018 gepubliceerd door Waterschap Aa en Maas. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "wsb-2018-10709".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR613621_1
Citeertitel Archiefverordening waterschap Aa en Maas 2018
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Verordeningen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Waterschap Aa en Maas
Externe bijlage Getekende archiefverordening 2018|exb-2018-63152
Geo informatie (waterschap) Waterschap Aa en Maas
Grondslag artikel 35, eerste lid, van de Archiefwet 1995;1.0:c:BWBR0007376&artikel=35&lid=1&g=2018-07-28
Identifier wsb-2018-10709
Jaargang 2018
Onderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Organisatietype waterschap
Publicatiedatum 2018-10-30
Publicatienaam Waterschapsblad
Publicatienummer 10709
Publicerende organisatie Waterschap Aa en Maas
Startdatum 2018-10-31
Taal nl
Titel Archiefverordening waterschap Aa en Maas 2018
Uitgever Waterschap Aa en Maas