Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 30-01-2017 gepubliceerd door Waterschap Rijn en IJssel. De publicatie is van het type Beschikkingen | afhandeling en heeft als identifier "wsb-2017-844".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Beschikkingen | afhandeling
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Waterschap Rijn en IJssel
Geo informatie (coördinaten) 202899 436343
Identifier wsb-2017-844
Jaargang 2017
Onderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Organisatietype waterschap
Postcode en huisnummer 6905AW 10
Publicatiedatum 2017-01-30
Publicatienaam Waterschapsblad
Publicatienummer 844
Publicerende organisatie Waterschap Rijn en IJssel
Straatnaam Kerkweg
Taal nl
Titel Verleende watervergunning, het aanleggen van een laagspanningskabel aan de Kerkweg in Zevenaar
Uitgever Waterschap Rijn en IJssel
Woonplaats Zevenaar