Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 04-08-2017 gepubliceerd door Waterschap Scheldestromen. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "wsb-2017-7242".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR602681_1
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Verordeningen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Waterschap Scheldestromen
Geo informatie (waterschap) Waterschap Scheldestromen
Grondslag artikel 125 van de Ambtenarenwet;1.0:c:BWBR0001947&artikel=125&g=2017-01-01
Grondslag artikel 82 van de Waterschapswet;1.0:c:BWBR0005108&artikel=82&g=2017-07-01
Identifier wsb-2017-7242
Jaargang 2017
Onderwerp Sociale zekerheid | Organisatie en beleid
Organisatietype waterschap
Publicatiedatum 2017-08-04
Publicatienaam Waterschapsblad
Publicatienummer 7242
Publicerende organisatie Waterschap Scheldestromen
Referentienummer 2017002333
Startdatum 2016-12-15
Taal nl
Titel Sectorale Arbeidsvoorwaardenregelingen Waterschapspersoneel (SAW)
Uitgever Waterschap Scheldestromen