Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 11-07-2017 gepubliceerd door Waterschap Rivierenland. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "wsb-2017-6323".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR346099_3
Citeertitel Algemene Regels behorende bij de Keur Waterschap Rivierenland 2014
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Verordeningen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Waterschap Rivierenland
Externe bijlage Principetekening 5: Steiger/vlonder|exb-2017-29439
Externe bijlage Principetekening 6: Terras in talud|exb-2017-29440
Externe bijlage Principetekening 12: Dam duiker in B- of C-water |exb-2017-29441
Externe bijlage Voorbeeldtekening Compensatie maatr. dempen water|exb-2017-29442
Geo informatie (waterschap) Waterschap Rivierenland
Grondslag art. 56 lid 1 Wschw;1.0:c:BWBR0005108&artikel=56&lid=1&g=2016-02-01
Identifier wsb-2017-6323
Jaargang 2017
Onderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Organisatietype waterschap
Publicatiedatum 2017-07-11
Publicatienaam Waterschapsblad
Publicatienummer 6323
Publicerende organisatie Waterschap Rivierenland
Referentienummer 2017033865
Startdatum 2017-07-12
Taal nl
Titel Wijziging Algemene Regels behorende bij de Keur Waterschap Rivierenland 2014 vervallen meldingsplicht
Uitgever Waterschap Rivierenland