Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 13-01-2017 gepubliceerd door Waterschap Rijn en IJssel. De publicatie is van het type Beschikkingen | afhandeling en heeft als identifier "wsb-2017-339".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Beschikkingen | afhandeling
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Waterschap Rijn en IJssel
Geo informatie (coördinaten) 230538 440413
Identifier wsb-2017-339
Jaargang 2017
Onderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Organisatietype waterschap
Postcode en huisnummer 7051
Publicatiedatum 2017-01-13
Publicatienaam Waterschapsblad
Publicatienummer 339
Publicerende organisatie Waterschap Rijn en IJssel
Straatnaam Zuidelijke Beekweg
Taal nl
Titel Verleende watervergunning, voor het onttrekken van oppervlaktewater uit watergang Boven Slinge te Heelweg
Uitgever Waterschap Rijn en IJssel
Woonplaats Heelweg