Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 20-11-2017 gepubliceerd door Waterschap Rijn en IJssel. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "wsb-2017-10657".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR603639_1
Citeertitel Verordening watersysteemheffing waterschap Rijn en IJssel 2018
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Verordeningen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Waterschap Rijn en IJssel
Geo informatie (waterschap) Waterschap Rijn en IJssel
Grondslag artikel 110 van de Waterschapswet;1.0:c:BWBR0005108&artikel=110&g=2017-07-01
Grondslag artikel 113 van de Waterschapswet;1.0:c:BWBR0005108&artikel=113&g=2017-07-01
Grondslag artikel 117 van de Waterschapswet;1.0:c:BWBR0005108&artikel=117&g=2017-07-01
Identifier wsb-2017-10657
Jaargang 2017
Onderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Organisatietype waterschap
Publicatiedatum 2017-11-20
Publicatienaam Waterschapsblad
Publicatienummer 10657
Publicerende organisatie Waterschap Rijn en IJssel
Startdatum 2018-01-01
Taal nl
Titel Besluit van het algemeen bestuur van het waterschap Rijn en IJssel houdende regels omtrent watersysteemheffing Besluit tot vaststelling van de Verordening op de watersysteemheffing waterschap Rijn en IJssel 2018.
Uitgever Waterschap Rijn en IJssel