Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 20-11-2017 gepubliceerd door Waterschap Rijn en IJssel. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "wsb-2017-10656".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR603638_1
Citeertitel Verordening zuiveringsheffing waterschap Rijn en IJssel 2018
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Verordeningen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Waterschap Rijn en IJssel
Geo informatie (waterschap) Waterschap Rijn en IJssel
Grondslag artikel 110 van de Waterschapswet;1.0:c:BWBR0005108&artikel=110&g=2017-07-01
Grondslag artikel 113 van de Waterschapswet;1.0:c:BWBR0005108&artikel=113&g=2017-07-01
Grondslag hoofdstuk XVIIb van de Waterschapswet;1.0:c:BWBR0005108&hoofdstuk=XVIIb&g=2017-07-01
Grondslag artikel 6.12 van het Waterschapsbesluit;1.0:c:BWBR0023025&artikel=6.12&g=2017-01-01
Identifier wsb-2017-10656
Jaargang 2017
Onderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Organisatietype waterschap
Publicatiedatum 2017-11-20
Publicatienaam Waterschapsblad
Publicatienummer 10656
Publicerende organisatie Waterschap Rijn en IJssel
Startdatum 2017-11-28
Taal nl
Titel Besluit van het algemeen bestuur van waterschap Rijn en IJssel houdende regels omtrent zuiveringsheffingen Verordening zuiveringsheffing waterschap Rijn en IJssel 2018
Uitgever Waterschap Rijn en IJssel