Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 07-12-2016 gepubliceerd door Waterschap Drents Overijsselse Delta. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "wsb-2016-9731".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Alternatieve titel Verordening verontreinigingsheffing Waterschap Drents Overijsselse Delta 2017
Betreft regeling CVDR600471_1
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Verordeningen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Waterschap Drents Overijsselse Delta
Grondslag art. 110 Wschw;1.0:c:BWBR0005108&artikel=110&g=2016-02-01
Grondslag art. 113 Wschw;1.0:c:BWBR0005108&artikel=113&g=2016-02-01
Grondslag hfdst. 7 Ww;1.0:c:BWBR0025458&hoofdstuk=7&g=2016-07-01
Grondslag hfdst. 6 Waterschapsbesluit;1.0:c:BWBR0023025&hoofdstuk=6&g=2016-01-01
Identifier wsb-2016-9731
Jaargang 2016
Onderwerp Economie | Organisatie en beleid
Onderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Organisatietype waterschap
Publicatiedatum 2016-12-07
Publicatienaam Waterschapsblad
Publicatienummer 9731
Publicerende organisatie Waterschap Drents Overijsselse Delta
Startdatum 2016-12-08
Taal nl
Titel Verordening van het algemeen bestuur van het waterschap Drents Overijsselse Delta houdende regels betreffende verontreinigingsheffing Verordening verontreinigingsheffing Waterschap Drents Overijsselse Delta 2017
Uitgever Waterschap Drents Overijsselse Delta
Waterschapsnaam Waterschap Drents Overijsselse Delta