Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 07-07-2016 gepubliceerd door Waterschap Rivierenland. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "wsb-2016-5507".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR346697_4
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Verordeningen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Waterschap Rivierenland
Geo informatie (waterschap) Waterschap Rivierenland
Grondslag art. 56 lid 1 Wschw;1.0:c:BWBR0005108&artikel=56&lid=1&g=2016-02-01
Identifier wsb-2016-5507
Jaargang 2016
Onderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Onderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Organisatietype waterschap
Publicatiedatum 2016-07-07
Publicatienaam Waterschapsblad
Publicatienummer 5507
Publicerende organisatie Waterschap Rivierenland
Referentienummer 201604369
Startdatum 2016-07-08
Taal nl
Titel Rectificatie Wijziging Beleidsregels Keur Waterschap Rivierenland 2014 Bouwwerken in en op regionale en primaire waterkeringen en bijbehorende beschermingszones
Uitgever Waterschap Rivierenland