Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 11-01-2016 gepubliceerd door Waterschap Drents Overijsselse Delta. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "wsb-2016-164".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Verordeningen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Waterschap Drents Overijsselse Delta
Grondslag art. 79 Wschw;1.0:c:BWBR0005108&artikel=79&g=2015-11-01
Identifier wsb-2016-164
Jaargang 2016
Onderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Onderwerp Recht | Organisatie en beleid
Organisatietype waterschap
Publicatiedatum 2016-01-11
Publicatienaam Waterschapsblad
Publicatienummer 164
Publicerende organisatie Waterschap Drents Overijsselse Delta
Taal nl
Titel Inspraak- en participatieverordening Waterschap Drents Overijsselse Delta 2016
Uitgever Waterschap Drents Overijsselse Delta
Waterschapsnaam Waterschap Drents Overijsselse Delta