Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 22-04-2015 gepubliceerd door Waterschap Rijn en IJssel. De publicatie is van het type Plannen | overig en heeft als identifier "wsb-2015-3016".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Plannen | overig
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Einddatum 2015-06-03
Eindverantwoordelijke Waterschap Rijn en IJssel
Externe bijlage exb-2015-9851
Externe bijlage exb-2015-9852
Externe bijlage exb-2015-9853
Geo informatie (gemeente) Zutphen
Identifier wsb-2015-3016
Jaargang 2015
Onderwerp Natuur en milieu | Water
Organisatietype waterschap
Publicatiedatum 2015-04-22
Publicatienaam Waterschapsblad
Publicatienummer 3016
Publicerende organisatie Waterschap Rijn en IJssel
Startdatum 2015-04-22
Taal nl
Titel Bekendmaking projectplan Waterwet "vispasseerbaar maken van de monding van de Berkel bij Helbergen "
Uitgever Waterschap Rijn en IJssel