Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 06-02-2014 gepubliceerd door Waterschap Vechtstromen. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "wsb-2014-668".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Coördinaten 240260 484661
Documentsoort Verordeningen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Waterschap Vechtstromen
Identifier wsb-2014-668
Jaargang 2014
Onderwerp Natuur en milieu | Water
Organisatietype waterschap
Postcode en huisnummer 7609PZ 1
Publicatiedatum 2014-02-06
Publicatienaam Waterschapsblad
Publicatienummer 668
Publicerende organisatie Waterschap Vechtstromen
Straatnaam Kooikersweg
Taal nl
Titel Verordening watersysteemheffing waterschap Vechtstromen 2014  
Uitgever Waterschap Vechtstromen
Woonplaats Almelo