Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 22-01-2014 gepubliceerd door Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. De publicatie is van het type Beschikkingen | afhandeling en heeft als identifier "wsb-2014-268".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Beschikkingen | afhandeling
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Einddatum 2014-02-26
Eindverantwoordelijke Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Geo informatie (coördinaten) 120079 447780
Identifier wsb-2014-268
Jaargang 2014
Onderwerp Bestuur | Waterschappen
Organisatietype waterschap
Postcode en huisnummer 3421GV 157
Publicatiedatum 2014-01-22
Publicatienaam Waterschapsblad
Publicatienummer 268
Publicerende organisatie Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Startdatum 2014-01-15
Straatnaam Willeskop|r:N228
Taal nl
Titel Bekendmaking watervergunning voor het bouwen van een berging en aanbrengen van verharding bij een waterkering  Willeskop 157 in Oudewater (code 773753)
Uitgever Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Woonplaats Oudewater