Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 12-12-2013 gepubliceerd door Waterschap Rijn en IJssel. De publicatie is van het type Beleidsregels en heeft als identifier "wsb-2013-3752".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Coördinaten 220120 446139
Documentsoort Beleidsregels
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Waterschap Rijn en IJssel
Externe bijlage exb-2013-10529
Externe bijlage exb-2013-10530
Externe bijlage exb-2013-10531
Externe bijlage exb-2013-10532
Externe bijlage exb-2013-10533
Externe bijlage exb-2013-10534
Externe bijlage exb-2013-10535
Identifier wsb-2013-3752
Jaargang 2013
Onderwerp Natuur en milieu | Water
Organisatietype waterschap
Publicatiedatum 2013-12-12
Publicatienaam Waterschapsblad
Publicatienummer 3752
Publicerende organisatie Waterschap Rijn en IJssel
Startdatum 2013-05-21
Taal nl
Titel Beregenen: onttrekken waar het kan, beschermen waar het moet.
Uitgever Waterschap Rijn en IJssel
Woonplaats Zelhem