16 (1949) Nr. 19

A. TITEL

Noord-Atlantisch Verdrag;

Washington, 4 april 1949

Voor een overzicht van de verdragsgegevens, zie verdragsnummers 007281 en 013915 in de Verdragenbank.

D. PARLEMENT

Het op 5 juli 2022 te Brussel tot stand gekomen Protocol bij het Noord-Atlantisch Verdrag betreffende de toetreding van het Koninkrijk Zweden (Trb. 2022, 58) is uitdrukkelijk goedgekeurd bij Wet van 13 juli 2022 (Stb. 2022, 300).

Voor de behandeling in de Staten-Generaal, zie Kamerstukken 36162.

G. INWERKINGTREDING

De bepalingen van het Protocol zijn ingevolge artikel II van het Protocol op 7 maart 2024 voor alle partijen, waaronder het Koninkrijk der Nederlanden, in werking getreden.

Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden, geldt het Protocol voor Nederland (het Europese deel).

Uitgegeven de dertiende maart 2024.

De Minister van Buitenlandse Zaken, H.G.J. BRUINS SLOT

Naar boven