Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum totstandkoming
Ministerie van Buitenlandse ZakenTractatenblad 2021, 23Verdrag

22 (2017) Nr. 2

A. TITEL

Protocol tot wijziging van het verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de staat Israël ondertekend te Jeruzalem op 25 april 1984 en herzien op 17 juli 2001;

Jeruzalem, 4 december 2017

Voor een overzicht van de verdragsgegevens, zie verdragsnummers 000109, 009420 en 010973 in de Verdragenbank.

D. PARLEMENT

De stilzwijgende goedkeuring van het Protocol door de Staten-Generaal is verleend op 8 juni 2018.

Voor de behandeling in de Staten-Generaal, zie Kamerstukken 34947.

G. INWERKINGTREDING

De bepalingen van het Protocol zullen ingevolge artikel IV, tweede lid, van het Protocol op 1 mei 2021 in werking treden.

Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden, zal het Protocol, evenals het Verdrag, voor Nederland (het Europese deel) gelden.

Uitgegeven de drieëntwintigste februari 2021.

De Minister van Buitenlandse Zaken, S.A. BLOK