Kamerstukken in dossier 34947

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
  1. Kamerstuk: Brief Download icon Open als PDF

    Protocol tot wijziging van het Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Staat Israël, ondertekend te Jeruzalem op 25 april 1984 zoals herzien op 17 juli 2001; Jeruzalem, 4 december 2017; Brief regering; Protocol tot wijziging van het Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de staat Israël ondertekend te Jeruzalem op 25 april 1984 zoals herzien op 17 juli 2001; Jeruzalem, 4 december 2017

    Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
    09-05-2018 2017-2018 Kamerstuk 34947, nr. A;1 Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal