Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 24-08-2021 gepubliceerd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De publicatie is van het type Verdrag en heeft als identifier "trb-2021-110".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum document 1971-02-21
Datum van uitgifte 2021-08-24
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier trb-2021-110
Jaargang 2021
Onderwerp Natuur en milieu | Stoffen
Onderwerp Verdovende middelen
Onderwerp Arbitrage
Onderwerp Strafrecht
Organisatietype ministerie
Plaats totstandkoming Wenen
Publicatiedatum 2021-08-24
Publicatienaam Tractatenblad
Publicatienummer 110
Publicerende organisatie Ministerie van Buitenlandse Zaken
Rubriek Tractatenblad Verdrag
Systematisch jaar 1971
Systematisch nummer 77
Systematisch volgnummer 7
Taal nl
Titel Verdrag inzake psychotrope stoffen; Wenen, 21 februari 1971
Uitgever Ministerie van Buitenlandse Zaken
Verdragnummer 002730