Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum totstandkoming
Ministerie van Buitenlandse ZakenTractatenblad 2020, 99Verdrag

59 (1973) Nr. 31

A. TITEL

Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen, 1973, zoals gewijzigd door het Protocol van 1978 daarbij (met Protocollen en Bijlagen);

Londen, 2 november 1973

Voor een overzicht van de verdragsgegevens, zie verdragsnummers 002390, 013691 en 013692 in de Verdragenbank.

B. TEKST

Resolutie MEPC.315(74) van 17 mei 2019

In Trb. 2019, 155 dienen in de Engelse tekst correcties te worden aangebracht.

Op blz. 5, dienen de onderdelen 9.3 en 9.4 als volgt te worden vervangen:


 • 9.3 the Western European waters is an area that covers the United Kingdom, Ireland, Belgium, France, Spain and Portugal, from the Shetland Islands in the North to Cape S. Vicente in the South, and the English Channel and its approaches. The area is bounded by lines joining the following points:

  58°30'.00 N on the UK coast

  58°30'.00 N, 000°00'.00 W

  62°00'.00 N, 000°00'.00 W

  62°00'.00 N, 003°00'.00 W

  56°30'.00 N, 012°00'.00 W

  54°40'.41 N, 015°00'.00 W

  50°56'.45 N, 015°00'.00 W

  48°27'.00 N, 006°25'.00 W

  48°27'.00 N, 008°00'.00 W

  44°52'.00 N, 003°10'.00 W

  44°52'.00 N, 010°00'.00 W

  44°14'.00 N, 011°34'.00 W

  42°55'.00 N, 012°18'.00 W

  41°50'.00 N, 011°34'.00 W

  37°00'.00 N, 009°49'.00 W

  36°20'.00 N, 009°00'.00 W

  36°20'.00 N, 007°47'.00 W

  37°10'.00 N, 007°25'.00 W

  51°22'.25 N, 003°21'.53 E

  52°12'.00 N, on the UK east coast

  52°10'.30 N, 006°21'.80 W

  52°01'.52 N, 005°04'.18 W

  54°51'.43 N, 005°08'.47 W

  54°40'.39 N, 005°34'.34 W

 • 9.4 the Norwegian Sea is bounded by lines joining the following points:

  69°47'.69 N, 030°49'.06 E

  69°58'.76 N, 031°06'.26 E

  70°08'.63 N, 031°35'.14 E

  70°16'.48 N, 032°04'.38 E

  73°23'.07 N, 036°28'.57 E

  73°35'.66 N, 035°27'.34 E

  74°02'.97 N, 033°17'.86 E

  74°20'.71 N, 030°33'.51 E

  74°29'.80 N, 026°28'.18 E

  74°24'.24 N, 022°55'.03 E

  74°13'.72 N, 020°15'.98 E

  73°35'.44 N, 016°36'.50 E

  73°14'.83 N, 014°09'.43 E

  72°42'.54 N, 011°42'.14 E

  71°58'.20 N, 009°54'.96 E

  71°37'.56 N, 008°43'.82 E

  70°43'.16 N, 006°36'.07 E

  69°36'.62 N, 004°47'.32 E

  68°58'.32 N, 003°51'.22 E

  68°14'.99 N, 003°17'.03 E

  67°25'.80 N, 003°10'.21 E

  66°49'.73 N, 003°25'.13 E

  66°25'.93 N, 003°17'.11 E

  65°22'.72 N, 001°24'.59 E

  64°25'.97 N, 000°29'.32 W

  63°53'.22 N, 000°29'.44 W

  62°53'.47 N, 000°38'.36 E

  62°00'.00 N, 001°22'.25 E

  62°00'.00 N, 004°52'.35 E

C. VERTALING

Resolutie MEPC.315(74) van 17 mei 2019

In Trb. 2019, 155 dienen in de vertaling correcties te worden aangebracht.

Op blz. 10 en 11 dienen de onderdelen 9.3 en 9.4 als volgt te worden vervangen:


 • 9.3 de „West-Europese wateren” bestaan uit een gebied dat het Verenigd Koninkrijk, Ierland, België, Frankrijk, Spanje en Portugal omvat, van de Shetlandeilanden in het noorden tot Kaap Sint Vincent in het zuiden, en het Kanaal en de toegangen daartoe. Het gebied wordt begrensd door lijnen die de volgende punten verbinden:

  58°30’.00 noorderbreedte aan de kust van het Verenigd Koninkrijk

  58°30’.00 noorderbreedte, 000°00’.00 westerlengte

  62°00’.00 noorderbreedte; 000°00’.00 westerlengte

  62°00’.00 noorderbreedte; 003°00’.00 westerlengte

  56°30’.00 noorderbreedte; 012°00’.00 westerlengte

  54°40’.41 noorderbreedte; 015°00’.00 westerlengte

  50°56’.45 noorderbreedte; 015°00’.00 westerlengte

  48°27’.00 noorderbreedte; 006°25’.00 westerlengte

  48°27’.00 noorderbreedte; 008°00’.00 westerlengte

  44°52’.00 noorderbreedte; 003°10’.00 westerlengte

  44°52’.00 noorderbreedte; 010°00’.00 westerlengte

  44°14’.00 noorderbreedte; 011°34’.00 westerlengte

  42°55’.00 noorderbreedte; 012°18’.00 westerlengte

  41°50’.00 noorderbreedte; 011°34’.00 westerlengte

  37°00’.00 noorderbreedte; 009°49’.00 westerlengte

  36°20’.00 noorderbreedte; 009°00’.00 westerlengte

  36°20’.00 noorderbreedte; 007°47’.00 westerlengte

  37°10’.00 noorderbreedte; 007°25’.00 westerlengte

  51°22’.25 noorderbreedte; 003°21’.53 oosterlengte

  52°12’.00 noorderbreedte aan de oostkust van het Verenigd Koninkrijk

  52°10’.30 noorderbreedte; 006°21.80 westerlengte

  52°01’.52 noorderbreedte; 005°04’.18 westerlengte

  54°51’.43 noorderbreedte; 005°08’.47 westerlengte

  54°40’.39 noorderbreedte; 005°34’.34 westerlengte

 • 9.4 de „Noorse zee” wordt begrensd door lijnen die de volgende punten verbinden:

  69°47’.69 noorderbreedte; 030°49’.06 oosterlengte

  69°58’.76 noorderbreedte; 031°06’.26 oosterlengte

  70°08’.63 noorderbreedte; 031°35’.14 oosterlengte

  70°16’.48 noorderbreedte; 032°04’.38 oosterlengte

  73°23’.07 noorderbreedte; 036°28’.57 oosterlengte

  73°35’.66 noorderbreedte; 035°27’.34 oosterlengte

  74°02’.97 noorderbreedte; 033°17’.86 oosterlengte

  74°20’.71 noorderbreedte; 030°33’.51 oosterlengte

  74°29’.80 noorderbreedte; 026°28’.18 oosterlengte

  74°24’.24 noorderbreedte; 022°55’.03 oosterlengte

  74°13’.72 noorderbreedte; 020°15’.98 oosterlengte

  73°35’.44 noorderbreedte; 016°36’.50 oosterlengte

  73°14’.83 noorderbreedte; 014°09’.43 oosterlengte

  72°42’.54 noorderbreedte; 011°42’.14 oosterlengte

  71°58’.20 noorderbreedte; 009°54’.96 oosterlengte

  71°37’.56 noorderbreedte; 008°43’.82 oosterlengte

  70°43’.16 noorderbreedte; 006°36’.07 oosterlengte

  69°36’.62 noorderbreedte; 004°47’.32 oosterlengte

  68°58’.32 noorderbreedte; 003°51’.22 oosterlengte

  68°14’.99 noorderbreedte; 003°17’.03 oosterlengte

  67°25’.80 noorderbreedte; 003°10’.21 oosterlengte

  66°49’.73 noorderbreedte; 003°25’.13 oosterlengte

  66°25’.93 noorderbreedte; 003°17’.11 oosterlengte

  65°22’.72 noorderbreedte; 001°24’.59 oosterlengte

  64°25’.97 noorderbreedte; 000°29’.32 westerlengte

  63°53’.22 noorderbreedte; 000°29’.44 westerlengte

  62°53’.47 noorderbreedte; 000°38’.36 oosterlengte

  62°00’.00 noorderbreedte; 001°22’.25 oosterlengte

  62°00’.00 noorderbreedte; 004°52’.35 oosterlengte

G. INWERKINGTREDING

Resolutie MEPC.314(74) van 17 mei 2019

In overeenstemming met artikel 16, tweede lid, onderdeel f, onder iii, van het Verdrag zijn de wijzigingen van 17 mei 2019 van Bijlage I, II en V bij het Verdrag (MEPC.314(74)) op 1 april 2020 aanvaard.

Deze wijzigingen van 17 mei 2019 zullen ingevolge artikel 16, tweede lid, onderdeel g, onder ii, op 1 oktober 2020 in werking treden voor de partijen bij het Verdrag, waaronder het Koninkrijk der Nederlanden.

Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden, zullen de wijzigingen, evenals het Verdrag, voor het gehele Koninkrijk gelden.

Resolutie MEPC.315(74) van 17 mei 2019

In overeenstemming met artikel 16, tweede lid, onderdeel f, onder iii, van het Verdrag zijn de wijzigingen van 17 mei 2019 van Bijlage II bij het Verdrag (MEPC.315(74)) op 1 juli 2020 aanvaard.

Deze wijzigingen van 17 mei 2019 zullen ingevolge artikel 16, tweede lid, onderdeel g, onder ii, op 1 januari 2021 in werking treden voor de partijen bij het Verdrag, waaronder het Koninkrijk der Nederlanden.

Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden, zullen de wijzigingen, evenals het Verdrag, voor het gehele Koninkrijk gelden.

Codes

NOx Technical Code 2008

In overeenstemming met artikel 16, tweede lid, onderdeel f, onder iii, van het Verdrag zijn de wijzigingen van 17 mei 2019 van de NOx Technical Code 2008 (MEPC.317(74)) op 1 april 2020 aanvaard.

De wijzigingen van 17 mei 2019 (MEPC.317(74)) zullen ingevolge artikel 16, tweede lid, onderdeel g, onder ii, op 1 oktober 2020 in werking treden voor de partijen bij het Verdrag, waaronder het Koninkrijk der Nederlanden.

IBC Code

In overeenstemming met artikel 16, tweede lid, onderdeel f, onder iii, van het Verdrag zijn de wijzigingen van 17 mei 2019 van de IBC Code (MEPC.318(74)) op 1 juli 2020 aanvaard.

De wijzigingen van 17 mei 2019 (MEPC.318(74)) zullen ingevolge artikel 16, tweede lid, onderdeel g, onder ii, op 1 januari 2021 in werking treden voor de partijen bij het Verdrag, waaronder het Koninkrijk der Nederlanden.

BCH Code

In overeenstemming met artikel 16, tweede lid, onderdeel f, onder iii, van het Verdrag zijn de wijzigingen van 17 mei 2019 van de BCH Code (MEPC.319(74)) op 1 juli 2020 aanvaard.

De wijzigingen van 17 mei 2019 (MEPC.319(74)) zullen ingevolge artikel 16, tweede lid, onderdeel g, onder ii, op 1 januari 2021 in werking treden voor de partijen bij het Verdrag, waaronder het Koninkrijk der Nederlanden.

Uitgegeven de tiende september 2020.

De Minister van Buitenlandse Zaken, S.A. BLOK