Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum totstandkoming
Ministerie van Buitenlandse ZakenTractatenblad 2020, 65Verdrag

48 (1996) Nr. 12

A. TITEL

Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart (met Bijlagen en Aanhangsels);

Straatsburg, 9 september 1996

Voor een overzicht van de verdragsgegevens, zie verdragsnummers 007367, 013445, 013553 en 013750 in de Verdragenbank.

D. PARLEMENT

In tegenstelling tot wat in rubriek D van Trb. 2020, 25 werd gemeld, behoefde alleen het Besluit CDNI 2018-II-4 van 13 december 2018 ingevolge artikel 7, onderdeel f, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen niet de goedkeuring van de Staten-Generaal. De besluiten CDNI 2017-II-1 van 15 december 2017 en CDNI 2018-II-5 van 13 december 2018 bevatten slechts correcties van eerdere besluiten en behoeven om die reden geen parlementaire goedkeuring.

Uitgegeven de achtste juli 2020.

De Minister van Buitenlandse Zaken, S.A. BLOK