4 (1994) Nr. 6

A. TITEL

Verdrag inzake de heffing van rechten voor het gebruik van bepaalde wegen door zware vrachtwagens;

Brussel, 9 februari 1994

Voor een overzicht van de verdragsgegevens, zie verdragsnummers 005378 en 013408 in de Verdragenbank.

D. PARLEMENT

De stilzwijgende goedkeuring door de Staten-Generaal van het op 6 december 2017 te Brussel tot stand gekomen Protocol tot wijziging van het Verdrag (Trb. 2018, 2) is verleend op 1 juni 2018.

Voor de behandeling in de Staten-Generaal, zie Kamerstukken 34946.

G. INWERKINGTREDING

De bepalingen van het Protocol tot wijziging van 6 december 2017 zijn, behalve artikel 5, ingevolge artikel 10, eerste lid, van het Protocol op 1 mei 2019 voor alle partijen, waaronder het Koninkrijk der Nederlanden, in werking getreden.

Ingevolge artikel 10, derde lid, van het Protocol, zal artikel 5 van het Protocol tot wijziging van 6 december 2017, voor alle partijen, waaronder het Koninkrijk der Nederlanden, op 1 juli 2019 in werking treden.

Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden, geldt het Protocol tot wijziging van 6 december 2017, evenals het Verdrag, voor Nederland (het Europese deel).

Uitgegeven de twintigste mei 2019.

De Minister van Buitenlandse Zaken, S.A. BLOK

Naar boven