Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 01-02-2019 gepubliceerd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De publicatie is van het type Verdrag en heeft als identifier "trb-2019-16".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum document 1992-09-07
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier trb-2019-16
Jaargang 2019
Onderwerp Internationaal | Europese zaken
Onderwerp Investeringen
Onderwerp Arbitrage
Onderwerp Gerechtshoven, Internationale
Onderwerp Geschillenregeling
Organisatietype ministerie
Plaats totstandkoming Warschau
Publicatiedatum 2019-02-01
Publicatienaam Tractatenblad
Publicatienummer 16
Publicerende organisatie Ministerie van Buitenlandse Zaken
Rubriek Verdrag
Systematisch jaar 1992
Systematisch nummer 24
Systematisch volgnummer 3
Taal nl
Titel Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Polen inzake de bevordering en wederzijdse bescherming van investeringen, met Protocol; Warschau, 7 september 1992
Uitgever Ministerie van Buitenlandse Zaken
Uitgiftedatum 2019-02-01
Verdragnummer 005083