25 (2004) Nr. 7

A. TITEL

Internationaal Verdrag voor de controle en het beheer van ballastwater en sedimenten van schepen, 2004 (met Bijlage, Aanhangsels en Resoluties);

Londen, 13 februari 2004

Voor een overzicht van de verdragsgegevens, zie verdragsnummers 010590, 013579, 013580 en 013604 in de Verdragenbank.

B. TEKST

In Trb. 2018, 194, op blz. 1, dienen de correcties in de Engelse tekst met betrekking tot het invoegen van de voetnoten in de bijlagen bij resoluties MEPC.296(72) en MEPC.297(72) in Trb. 2018, 156 te worden geschrapt.

In Trb. 2018, 156 dienen in de Engelse tekst van de bijlage bij resolutie MEPC.296(72) correcties te worden aangebracht.

Op blz. 2 in de subtitel Section A dient het woord „provisions” te worden ingevoegd na „General” en het woord „provisions” te worden geschrapt voor „Regulation A-1”.

Op blz. 4 in de Engelse tekst van de bijlage bij resolutie MEPC.299(72), in voorschrift E-1, dient de zinsnede „E-2 and E-3” te worden vervangen door „E-2 or E-3”.

C. VERTALING

In Trb. 2018, 194 dienen in de vertaling correcties te worden aangebracht.

Op blz. 2 in de vertaling van de bijlage bij resolutie MEPC.296(72) dienen de voetnoten te worden geschrapt.

Op blz. 4 in de vertaling van de bijlage bij resolutie MEPC.297(72) dienen de voetnoten te worden geschrapt.

Uitgegeven de eerste februari 2019.

De Minister van Buitenlandse Zaken, S.A. BLOK

Naar boven