Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 16-01-2018 gepubliceerd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De publicatie is van het type Verdrag en heeft als identifier "trb-2018-8".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum document 2017-12-04
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier trb-2018-8
Jaargang 2018
Onderwerp Internationaal | Internationale samenwerking
Onderwerp Sociale Zekerheid
Organisatietype ministerie
Plaats totstandkoming Jerusalem
Publicatiedatum 2018-01-16
Publicatienaam Tractatenblad
Publicatienummer 8
Publicerende organisatie Ministerie van Buitenlandse Zaken
Rubriek Verdrag
Systematisch jaar 2017
Systematisch nummer 22
Systematisch volgnummer 1
Taal nl
Titel Protocol tot wijziging van het verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de staat Israël ondertekend te Jerusalem op 25 april 1984 en herzien op 17 juli 2001; Jerusalem, 4 december 2017
Uitgever Ministerie van Buitenlandse Zaken
Uitgiftedatum 2018-01-16
Verdragnummer 010973