Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum totstandkoming
Ministerie van Buitenlandse ZakenTractatenblad 2018, 200Verdrag

49 (1998) Nr. 11

A. TITEL

Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof;

Rome, 17 juli 1998

Voor een overzicht van de verdragsgegevens, zie verdragsnummers 008699 en 013567 in de Verdragenbank.

C. VERTALING

In Trb. 2018, 74 dienen in de vertaling van de wijziging van 14 december 2017 van artikel 8 van het Statuut van Rome de volgende correcties te worden aangebracht.

Op blz. 2, in de wijziging in te voegen als artikel 8, tweede lid, onder b, onderdeel xxvii en artikel 8, tweede lid, onder e, onderdeel xvi, dient in de eerste regel de zinsnede „agentia, of toxines,” te worden vervangen door „middelen, of gifstoffen,”.

Op blz. 2, in de wijziging in te voegen als artikel 8, tweede lid, onder b, onderdeel xxviii en artikel 8, tweede lid, onder e, onderdeel xvii, dient in de eerste regel de zinsnede „primair effect” te worden vervangen door „voornaamste gevolg” en in de tweede regel dient het woord „gedetecteerd” te worden vervangen door „ontdekt”.

Op blz. 2, in de wijziging in te voegen als artikel 8, tweede lid, onder b, onderdeel xxix en artikel 8, tweede lid, onder e, onderdeel xviii, dient in de tweede regel het woord „onverhoogd” te worden vervangen door „onversterkt” en in de derde regel dient de zinsnede „met corrigerende lenzen;” te worden vervangen door „met een corrigerende bril of lens;’’.

Uitgegeven de tweeëntwintigste november 2018.

De Minister van Buitenlandse Zaken, S.A. BLOK