24 (2012) Nr. 6

A. TITEL

Handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Colombia en Peru, anderzijds;

(met bijlagen, aanhangsels en verklaringen)

Brussel, 26 juni 2012

Voor een overzicht van de verdragsgegevens, zie verdragsnummers 012411 en 013247 in de Verdragenbank.

G. INWERKINGTREDING

De bepalingen van het op 30 juni 2015 te Brussel tot stand gekomen Aanvullend protocol bij de handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Colombia en Peru, anderzijds, om rekening te houden met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie (Trb. 2015, 181) zijn ingevolge artikel 12, derde lid, van het Aanvullend protocol op 1 mei 2017 tussen de Europese Unie en haar lidstaten, waaronder het Koninkrijk der Nederlanden, en Peru in werking getreden.

Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden, geldt het Aanvullend protocol, evenals de handelsovereenkomst, alleen voor Nederland (het Europese deel).

Koninkrijk der Nederlanden

Land

Voorlopige toepassing

In werking

Terugwerkende kracht

Buiten werking

Nederland (in Europa)

 

01-05-2017

   

Nederland (Bonaire)

       

Nederland (Sint Eustatius)

       

Nederland (Saba)

       

Aruba

       

Curaçao

       

Sint Maarten

       

Uitgegeven de vierentwintigste mei 2017.

De Minister van Buitenlandse Zaken, A.G. KOENDERS

Naar boven