31 (2012) Nr. 3

A. TITEL

Verdrag tussen de regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de regering van de Verenigde Staten van Amerika inzake wetenschappelijke en technologische samenwerking betreffende nationale en civiele veiligheid;

(met bijlagen)

Washington, 29 november 2012

B. TEKST

De Engelse tekst van het Verdrag, met bijlagen, is geplaatst in Trb. 2012, 227.

C. VERTALING

Zie Trb. 2013, 149.

D. PARLEMENT

Artikel 1 van de Wet van 29 oktober 2015 (Stb. 2015, 442) luidt als volgt:


„Artikel 1

Het op 29 november 2012 te Washington tot stand gekomen Verdrag tussen de regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de regering van de Verenigde Staten van Amerika inzake wetenschappelijke en technologische samenwerking betreffende nationale en civiele veiligheid (Trb. 2012, 227), waarvan de Engelse tekst is geplaatst in Tractatenblad 2012, 227, en de vertaling in het Nederlands in Tractatenblad 2013, 149, wordt goedgekeurd voor het Europese deel van Nederland.”.

Deze Wet is gecontrasigneerd door de Minister van Veiligheid en Justitie G.A. VAN DER STEUR en de Minister van Buitenlandse Zaken A.G. KOENDERS.

Voor de behandeling in de Staten-Generaal, zie Kamerstukken 33815.

F. VOORLOPIGE TOEPASSING

Zie Trb. 2012, 227.

G. INWERKINGTREDING

De bepalingen van het Verdrag, met bijlagen, zijn ingevolge artikel 20, eerste lid, op 1 april 2016 in werking getreden.

Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden, geldt het Verdrag, met bijlagen, voor Nederland (het Europese deel).

Koninkrijk der Nederlanden

Land

Voorlopige toepassing

In werking

Terugwerkende kracht

Buiten werking

Nederland (in Europa)

29-11-2012

01-04-2016

   

Nederland (Bonaire)

       

Nederland (Sint Eustatius)

       

Nederland (Saba)

       

Aruba

       

Curaçao

       

Sint Maarten

       

J. VERWIJZINGEN

Zie Trb. 2012, 227.

Uitgegeven de negenentwintigste april 2016.

De Minister van Buitenlandse Zaken, A.G. KOENDERS

Naar boven