Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum totstandkoming
Ministerie van Buitenlandse ZakenTractatenblad 2016, 142Verdrag

50 (1974) Nr. 35

A. TITEL

Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee, 1974, met Bijlage;

Londen, 1 november 1974

Voor een overzicht van de verdragsgegevens, zie verdragsnummers 002225, 013126, 013127 en 013229 in de Verdragenbank.

B. TEKST

In Trb. 2015, 152 dienen in de Engelse tekst correcties te worden aangebracht.

Op blz. 5, in het Aanhangsel, „Form of Safety Certificate for Passenger Ships” dient in de titel het woord „Passsenger” te worden vervangen door “Passenger” en, onder 10, paragraaf 2, subparagraaf .2, dient de zinsnede „fuel/N.A.1” te worden vervangen door „fuel/N.A.”.

Op blz. 5, in het Aanhangsel, „Form of Safety Construction Certificate for Cargo Ships”, onder 12, paragraaf 2, subparagraaf .2, dient de zinsnede „fuel/N.A.4” te worden vervangen door „fuel/N.A.”.

C. VERTALING

In Trb. 2015, 186 dienen in de vertaling correcties te worden aangebracht.

Op blz. 5, in het Aanhangsel, „Model van een Veiligheidscertificaat voor passagiersschepen”, onder 10, paragraaf 2, subparagraaf .2, dient de zinsnede „brandstof gebruikt/n.v.t.1” te worden vervangen door „brandstof gebruikt/n.v.t.”.

Op blz. 6, in het Aanhangsel, „Model van een Veiligheidscertificaat voor vrachtschepen”, onder 12, paragraaf 2, subparagraaf .2, dient de zinsnede „brandstof gebruikt/n.v.t.4” te worden vervangen door „brandstof gebruikt/n.v.t.”.

G. INWERKINGTREDING

Resolutie MSC.380(94) van 21 november 2014

De wijzigingen zijn ingevolge artikel VIII(b)(vi)(2)(bb) van het Verdrag op 1 juli 2016 in werking getreden voor de partijen bij het Verdrag, waaronder het Koninkrijk der Nederlanden.

Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden, gelden de wijzigingen, evenals het Verdrag, voor het gehele Koninkrijk.

Resolutie MSC.386(94) van 21 november 2014

De wijzigingen zullen ingevolge artikel VIII(b)(vi)(2)(bb) van het Verdrag op 1 januari 2017 in werking treden voor de partijen bij het Verdrag, waaronder het Koninkrijk der Nederlanden, met uitzondering van Finland dat op 24 mei 2016 bezwaar heeft gemaakt.

Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden, zullen de wijzigingen, evenals het Verdrag, voor het gehele Koninkrijk gelden.

Resolutie MSC.392(95) van 11 juni 2015

De wijzigingen zullen ingevolge artikel VIII(b)(vi)(2)(bb) van het Verdrag op 1 januari 2017 in werking treden voor de partijen bij het Verdrag, waaronder het Koninkrijk der Nederlanden.

Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden, zullen de wijzigingen, evenals het Verdrag, voor het gehele Koninkrijk gelden.

Codes

ESP Code 2011

Resolutie MSC.381(94) van 21 november 2014, waarbij de ESP Code 2011 is gewijzigd, is op 1 juli 2016 in werking getreden.

IMSBC Code

Resolutie MSC.393(95) van 11 juni 2015, waarbij de IMSBC-Code is gewijzigd, zal op 1 januari 2017 in werking treden.

Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden, gelden de wijzigingen van de Codes, evenals het Verdrag, voor het gehele Koninkrijk.

Koninkrijk der Nederlanden

Verdrag

Land

Voorlopige toepassing

In werking

Terugwerkende kracht

Buiten werking

Nederland (in Europa)

 

25-05-1980

   

Nederland (Bonaire)

 

10-10-2010

   

Nederland (Sint Eustatius)

 

10-10-2010

   

Nederland (Saba)

 

10-10-2010

   

Aruba

 

01-01-1986

   

Curaçao

 

10-10-2010

   

Sint Maarten

 

10-10-2010

   

Het Verdrag gold sinds 25-05-1980 voor de Nederlandse Antillen.

Uitgegeven de dertiende september 2016.

De Minister van Buitenlandse Zaken, A.G. KOENDERS