19 (2013) Nr. 3

A. TITEL

Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot bankenbelastingen;

(met Protocol)

Londen, 12 juni 2013

B. TEKST

De Engelse tekst van het Verdrag, met Protocol, is geplaatst in Trb. 2013, 112.

C. VERTALING

Zie Trb. 2013, 185.

D. PARLEMENT

Bij brieven van 7 oktober 2013 is het Verdrag, met Protocol, in overeenstemming met artikel 2, eerste lid, en artikel 5, eerste lid, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen overgelegd aan de Eerste en de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

De toelichtende nota die de brieven vergezelde, is ondertekend door de Staatssecretaris van Financiën F.H.H. WEEKERS en de Minister van Buitenlandse Zaken F.C.G.M. TIMMERMANS.

De goedkeuring door de Staten-Generaal is verleend op 8 november 2013.

Voor de behandeling in de Staten-Generaal, zie Kamerstukken 33768.

G. INWERKINGTREDING

De bepalingen van het Verdrag, met Protocol, zullen ingevolge artikel 8 van het Verdrag juncto de preambule tot het Protocol, met terugwerkende kracht tot 1 januari 2011, op 30 april 2015 in werking treden.

Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden, zal het Verdrag, met Protocol, alleen voor Nederland (het Europese deel) gelden.

Koninkrijk der Nederlanden

Land

Voorlopige toepassing

In werking

Terugwerkende kracht

Buiten werking

Nederland (in Europa)

 

30-04-2015

01-01-2011

 

Nederland (Bonaire)

       

Nederland (Sint Eustatius)

       

Nederland (Saba)

       

Aruba

       

Curaçao

       

Sint Maarten

       

Uitgegeven de veertiende april 2015.

De Minister van Buitenlandse Zaken, A.G. KOENDERS

Naar boven