Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum totstandkoming
Ministerie van Buitenlandse ZakenTractatenblad 2013, 4Verdrag

45 (2000) Nr. 6

A. TITEL

Europees Verdrag inzake het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren (ADN);

(met Bijlagen)

Genève, 26 mei 2000

B. TEKST

De Engelse en de Franse tekst van het Verdrag zijn geplaatst in Trb. 2001, 67.

Voor een correctie in de Engelse tekst, zie Trb. 2009, 71.

Voor wijzigingen van de in de Bijlagen bij het Verdrag opgenomen Voorschriften, zie Trb. 2009, 6.

Voor correcties en wijzigingen van de in de Bijlagen bij het Verdrag opgenomen Voorschriften zie Trb. 2011, 205.

Op 27 januari 2012 en 31 augustus 2012 zijn wijzigingen aanvaard van de in de Bijlagen bij het Verdrag opgenomen Voorschriften.1)

C. VERTALING

Zie Trb. 2001, 67.

D. PARLEMENT

Zie Trb. 2008, 49 en Trb. 2011, 205.

De in rubriek B genoemde wijzigingen van 27 januari 2012 en 31 augustus 2012 van de in de Bijlagen bij het Verdrag opgenomen Voorschriften behoeven ingevolge artikel 7, onderdeel f, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen niet de goedkeuring van de Staten-Generaal.

E. PARTIJGEGEVENS

Zie Trb. 2001, 67 en Trb. 2011, 205.

Partij

Ondertekening

Ratificatie

Type*

In werking

Opzegging

Buiten werking

Bulgarije

13-06-00

07-03-06

R

29-02-08

   

Duitsland

26-05-00

31-01-08

R

29-02-08

   

Frankrijk

23-10-00

03-04-08

R

03-05-08

   

Hongarije

 

04-05-04

T

29-02-08

   

Italië

26-05-00

         

Kroatië

14-06-00

04-03-09

R

04-04-09

   

Luxemburg

29-01-01

24-05-07

R

29-02-08

   

Moldavië

26-03-01

19-02-08

R

19-03-08

   

Nederlanden, het Koninkrijk der

20-12-00

         

– Nederland:

           

 – in Europa

 

30-04-03

R

29-02-08

   

 – Bonaire

 

 

   

 – Sint Eustatius

 

 

   

 – Saba

 

 

   

– Aruba

 

 

   

– Curaçao

 

 

   

– Sint Maarten

 

 

   

Oekraïne

 

28-01-10

T

28-02-10

   

Oostenrijk

 

09-11-04

T

29-02-08

   

Polen

 

25-06-10

T

25-07-10

   

Roemenië

 

03-12-08

T

03-01-09

   

Russische Federatie

 

10-10-02

T

29-02-08

   

Servië

 

06-01-11

T

06-02-11

   

Slowakije

26-05-00

20-10-09

R

20-11-09

   

Tsjechië

26-05-00

21-09-11

R

21-10-11

   

Zwitserland

 

08-02-11

T

08-03-11

   

* O=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie, R= Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving, T=Toetreding, VG=Voortgezette gebondenheid, NB=Niet bekend

Verklaringen, voorbehouden en bezwaren

Duitsland, 31 januari 2008

With reference to Article 14, paragraph 3, sub-paragraph b, of the European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways (ADN), the Government of the Federal Republic of Germany declares that the implementation of the Agreement on the Rhine is subject to compliance with the procedures set out in the statutes of the Central Commission for the Navigation of the Rhine (CCR), and its implementation on the Moselle is subject to compliance with the procedures set out in the statutes of the Moselle Commission.

Frankrijk, 3 april 2008

[…] the French Republic, with reference to Article 14, paragraph 3, sub b, declares that the implementation of the Agreement on the Rhine and the Moselle is subject to compliance with the procedures set out in the statutes of the Central Commission for the Navigation of the Rhine.

Luxemburg, 24 mei 2007

[The] Government of the Grand Duchy of Luxembourg, on signing this Agreement, declares that the obligations arising therefrom in no way affect the commitments assumed by Luxembourg by virtue of its membership in the European Union.

Nederlanden, het Koninkrijk der, 30 april 2003

With reference to Article 14, paragraph 3, sub b, of the European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways, the Kingdom of the Netherlands declares that the implementation of the Agreement on the Rhine, Waal and Lek is subject to compliance with the procedures set out in the statutes of the Central Commission for the Navigation of the Rhine.

Oekraïne, 28 januari 2010

[...] subject to the reservation that Ukraine does not consider itself bound by Article 15 of the Agreement with reference to paragraph 1 of Article 16 of the Agreement.

Oostenrijk, 9 november 2004

The Agreement applies to the Danube (including the Vienna Danube channel), the March, the Enns and the Traun, as well as their arms, side-channels, ports and branches. The Agreement shall not apply to the following:

 • 1. The New Danube (bypass channel) from the inlet (km 1,938.06) to Weir II (km 1,918.30);

 • 2. Greiffenstein barrage weir: the section of the old Danube arm above the sill (km 1,948.89,right bank);

 • 3. Altenwörth barrage weir: the section of the old Danube arm above the sill (km 1,979.55, left bank);

 • 4. Melk barrage weir: the section of the left-bank old Danube arm above the sill (km 2,037.30, left bank), as well as the section of the Melk old Danube arm above the sill (km 2,035.70, right bank);

 • 5. Abwinden barrage weir: the section of the old Danube arm above the sill (km 2,120.40, left bank);

 • 6. The Enns from km 2.7;

 • 7. The Traun from km 1.8;

 • 8. The March from km 6;

 • 9. Any other waters to which reference has not been made.

Zwitserland, 8 februari 2011

This Agreement shall not extend to:

 • (a) the Rhine upstream of the highway overpass in Rheinfelden;

 • (b) lakes Constance, Léman, Majeur and Lugano.

  The implementation of this Agreement on the Rhine downstream of the “Mittlere Rheinbrücke” in Basel is subject to compliance with the procedures set out in the statutes of the Central Commission for the Navigation of the Rhine. Accordingly, the provisions of the Agreement and its annexes as well as the ad hoc amendments must be implemented in accordance with the Revised Convention on the Navigation of the Rhine, signed in Mannheim on 17 October 1868 by the Grand Duchy of Baden, Bavaria, France, the Grand Duchy of Hesse, the Netherlands and Prussia.

G. INWERKINGTREDING

Zie Trb. 2008, 49, Trb. 2009, 6 en Trb. 2011, 205.

De in rubriek B genoemde wijzigingen van 27 januari 2012 en 31 augustus 2012 van de in de Bijlagen bij het Verdrag opgenomen Voorschriften zijn ingevolge artikel 20, vijfde lid, van het Verdrag, op 1 januari 2013 voor de Verdragsluitende Partijen, waaronder het Koninkrijk der Nederlanden, in werking getreden.

Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden, gelden de wijzigingen, evenals het Verdrag, alleen voor Nederland (het Europese deel).

J. VERWIJZINGEN

Zie Trb. 2001, 67, Trb. 2008, 49, Trb. 2009, 6, Trb. 2009, 71 en Trb. 2011, 205.

Titel

:

Handvest van de Verenigde Naties;

San Francisco, 26 juni 1945

Laatste Trb.

:

Trb. 2012, 200

Uitgegeven de veertiende januari 2013.

De Minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. TIMMERMANS


X Noot
1)

De teksten van de wijzigingen van 27 januari 2012 en 31 augustus 2012 liggen ter inzage bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken, afdeling Verdragen. Tevens is de Engelse tekst van de wijzigingen te raadplegen op http://www.unece.org/trans/main/dgdb/adn/adn_rep.html.