Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 31-01-2012 gepubliceerd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De publicatie is van het type Verdrag en heeft als identifier "trb-2012-23".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum document 2011-11-15
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier trb-2012-23
Is vervangen door trb-2012-23-n1
Jaargang 2012
Onderwerp Internationaal | Internationale samenwerking
Onderwerp Natuur en milieu | Water
Onderwerp Privileges en immuniteiten
Onderwerp Instellingen en organisaties
Onderwerp Zetelverdrag
Onderwerp Instellingen en organisaties
Onderwerp Arbitrage
Organisatietype ministerie
Plaats totstandkoming Parijs
PS key TRB5827
Publicatiedatum 2012-01-31
Publicatienaam Tractatenblad
Publicatienummer 23
Publicerende organisatie Ministerie van Buitenlandse Zaken
Rubriek Verdrag
Systematisch jaar 2011
Systematisch nummer 18
Systematisch volgnummer 2
Taal nl
Titel Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Organisatie van de Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur inzake de oprichting en exploitatie van het „International Groundwater Resources Assessment Centre” in Nederland als een categorie 2 centrum onder auspiciën van UNESCO; Parijs, 15 november 2011
Uitgever Ministerie van Buitenlandse Zaken
Uitgiftedatum 2012-01-31
Verdragnummer 011623