Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum totstandkoming
Ministerie van Buitenlandse ZakenTractatenblad 2012, 221Verdrag

26 (2010) Nr. 2

A. TITEL

Verdrag betreffende de wederzijdse rechtshulp in strafzaken tussen het

Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko;

Rabat, 20 september 2010

B. TEKST

De Nederlandse en de Franse tekst van het Verdrag zijn geplaatst in Trb. 2010, 285.

In dat Tractatenblad dienen in de tekst van het Verdrag de volgende correcties te worden aangebracht.

Op blz. 4, in artikel 7, dient „de minister van Justitie van Nederland” vervangen te worden door „de minister van Veiligheid en Justitie van Nederland”.

Op blz. 19, in artikel 7, dient „de Ministre de la Justice des Pays-Bas” vervangen te worden door „le Ministre de la Sécurité et de la Justice des Pays-Bas”.

D. PARLEMENT

Bij brieven van 31 mei 2012 (Kamerstukken II 2010/2011, 32816 (R1955)) is het Verdrag in overeenstemming met artikel 2, eerste en tweede lid, en artikel 5, eerste en tweede lid, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen overgelegd aan de Eerste en de Tweede Kamer der Staten-Generaal, de Staten van Aruba, de Staten van Curaçao en de Staten van Sint Maarten.

De toelichtende nota die de brieven vergezelde, is ondertekend door de Minister van Veiligheid en Justitie I.W. OPSTELTEN en de Minister van Buitenlandse Zaken U. ROSENTHAL.

De goedkeuring door de Staten-Generaal is verleend op 11 juli 2011.

G. INWERKINGTREDING

De bepalingen van het Verdrag zullen ingevolge artikel 32, tweede lid, in werking treden op 1 december 2012.

Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden, zal het Verdrag ingevolge artikel 31, voor Nederland (het Europese en het Caribische deel), Aruba en Curaçao gelden.

Uitgegeven de vierde december 2012.

De Minister van Buitenlandse Zaken, F. C. G. M. TIMMERMANS